Weidevogel bescherming Gasteren Drenthe.

Prettige Kerstdagen en een gezond 2021 voor alle bezoekers van deze site gewenst. Blijf vooral gezond.
Dit zijn de resultaten van de Ganzen slaapplaatsen telling in het Fochteloerveen December 2020. Dit laat een aanzienlijk hoger aantal zien dan de voorgaande telling in januari 2020.
Het nieuwe jaarverslag 2020 is weer beschikbaar. stuur een mail naar ghstruik@home.nl en ik stuur het U toe.
Het broedseizoen zit er op. totaal 98 weidevogelnesten in bescherming gehad een prima resultaat.
Het gelukkige paar dank zij de Weidevogel bescherming.
Even buurten door een Haas . Het blijft een mooi gezicht.

 

 
What do you want to do ?
New mail
Gebruik wildverjager bij weidevogelbescherming
 
In een onlangs uitgebrachte publikatie van een door Annemarie Loof van het Van Hal Larenstein Universety uitgevoerd onderzoek betreffende het nut van een wildverjager bij gebruik bij de bescherming van Weidevogels, blijkt dat dit een nuttige manier kan zijn en in kosten veel goedkoper dan het stroomraster.
Van 25 beschermde nesten zijn er 92,3 % uit gekomen. Van de onbeschermde nesten zijn er 46,1% uitgekomen.
Wij als groep hadden deze uitkomst wel verwacht daar wij al in 2017 deze wildverjagers gebruiken en een zelfde resultaat hadden.( Zie ook verder op in deze site.)  Des al niet te min een nuttig onderzoek waar een ieder verder mee kan. Wel een bevestiging dat groep Gasteren goed bezig is en altijd opzoek is naar nieuwe inzichten om weidevogels te beschermen..
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

ZIE OOK DE NIEUWS PAGINA VOOR MEER INFORMATIE. !!!!!!!!

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Één van de net niet uitgekomen Wulpen eieren van een nest binnen een stroomraster. de ouders zijn achter een eerder uitgekomen jong aangegaan en hebben het nest verlaten .
Kievitsnestje met kluit. Reden ter ondersteuning van het borstbeen van de Kievit tijdens het broeden. ( slim) Later worden de kluiten of steentjes weer uit het nest geworpen.
Wulpennest binnen het stroomraster voor de Wulp geen enkel probleem. Door deze beschermende maatregel zijn vele nesten in Drenthe uitgekomen.
Vrijwilligster druk aan het werk!!
Uniek dit broedseizoen. Een Wulpennest met Vijf Eieren. Het vermoeden is dat er drie eieren zijn bijgelegd in een nest van twee. Zie het kleurverschil. De twee rechtse eieren zijn uitgekomen.
Een bijzonder Scholekster Ei. Helaas is het niet uitgekomen. Het Ei maakte deel uit van een nestje van drie eieren waarvan er maar één is ,,uit,, gekomen.
Ook tijdens de Koffie pauze 1,5 mtr afstand houden. ivm Covid 19.
Na gedane arbeid is er tijd voor een bakkie koffie.
Scholekster nest ,,uit,, ouder met eierschaal.
Eerste kuiken zichtbaar.
Bedrijging van het Wulpennest door Mantelmeeuwen
Nestje van een Rietgors.
Nestje van een Veldleeuwerik. 2020
Eerste jonge Kievit 2020.
Broedende Wulp binnen een stroomraster. Het eerste nest met raster 2020.
Even zoeken , waar liggen de eieren ook weer??
Ook s,nachts waakzaam!!!!!!
Water heeft ook z,n voordeel. Mooie bungalow aan het water.
Een nat voorjaar 2020. Tot 7 maart staat overal nog veel water op de akkers.
Sterrenschot of heksensnot zo het in de volksmond heet. Witte slijmerige slierten. In het voorjaar pikken de Reigers Kikkers of Padden ,die slecht te verteren zijn doordat deze eitjes afscheiden in de maag van de reiger. De reigers spugen dan het slijm en eitjes weer uit. De eitjes lijken op kaviaar, Zoom in op het plaatje.
Eerste nest 2020 gevonden door Bert 17 maart. Zowaar al een nest met twee Kievitseieren
Ons groepslid Janet is onderweg naar Santiago de Compostella
Op een hoogvlakte kwam ze dit bord tegen met een Wulp en Kievit afbeelding. Het blijkt dat de vogels op deze hoogte ( 1200 mtr) ook voorkomen.
Ondertussen plaatsten wij de bordjes in ons gebied.
De Twee Kraanvogels zijn weer terug in het stroomdal gebied nabij ons weidevogelgebied. Hopelijk komen ze een keer tot broeden. Foto van Pauline.
Stroomraster tegen Vossen en Dassen is weer geplaatst. Het broedseizoen 2020 kan beginnen.
Predatie
Opnieuw heeft het roversgilde huis gehouden onder de Weidevogel nesten.
Steeds meer steenmarters in het open veld gesignaleerd.
Dag eieren
Scholeksternest met vier bijna uitgebroede kuikens opgevreten.
Daders Steenmarters.
PREDATIE TEN VOETEN UIT!!!!!!! ZIE en HUIVER
Zie en Huiver hoe een Zwarte Kraai een Kievitsnest welke in een mandje ligt vakkundig sloopt.
Eindelijk is het toch voor elkaar gekomen. SBB heeft, mede op aandringen van de Weidevogel bescherminggroep groep Gasteren, een prachtig Plasdrasgebied aangelegd. Wij denken dat het gebied zeer aantrekkelijk is voor de Grutto en Kievit, maar ook de Watersnip zien we vast terugkeren. Hopelijk al in het broedseizoen 2020. Het gebied was altijd al in trek voor de weidevogels maar door de begroeiing niet overzichtelijk. Zie foto elders.
Gebied voor de aanleg van plasdrasgebied. eind 2019.
Hoge begroeiing in het gebied eind 2019
Nu een mooi open plasdrasgebied. Jan. 2020.
Reintje de Vos
vandaag 11 April zwarte dag ,
bijna alle nesten van de Kieviten opgevreten door Vossen en Steenmarters.
Steenmarter
Beelden van een Broedend Wulpenpaar 2019. Binnen een stroomraster.
Stroomraster bestaat uit een Schapenraster met schrikdraad klok.

Wisseling van de wacht.

Eind aug kregen we het bericht dat ''de'' Weidevogel man van Drenthe'' Jaap van Gorkum zijn werkzaamheden bij het Landschap Beheer Drenthe zal beeindigen en verkast naar Collectief west in Groningen. Wij als groep Gasteren hebben altijd met veel plezier samen kunnen werken en vinden het daarom bijzonder jammer dat hij vertrekt.

Ook voor de weidevogelbescherming in Drenthe is dit een groot verlies zijn kennis en kunde maar ook zn sociale werkwijze zal gemist worden. Het zal zeker niet gemakkelijk voor vervanger Erwin Bruulsema zijn om Jaap te doen vergeten. Toch wensen we hem alle succes en hopen op een goede samenwerking .

Wat Jaap betreft ook hem wensen veel succes met zn nieuwe loopbaan in Grunn.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Video van een Scholekster familie 2019.
Dit nest is "uit" gekomen.

Resultaat Broedseizoen 2019.

Het afgelopen broedseizoen was een kroonjaar voor de Weidevogelbescherming groep Gasteren. Voor het 10e seizoen hebben we ons weer ingezet om de weidevogelpopulatie te ondersteunen en de nesten te beschermen tegen alle invloeden.

We zijn in seizoen 2010 gestart met 19 nesten te beschermen en een populatie weidevogelsvogels die er slecht aan toe was. Dit jaar hebben we met z'n allen niet minder dan 100 nesten weten te beschermen. Een geweldig resultaat.

In dit jaar van de Wulp zijn er zelfs drie Wulpen nesten gevonden. Als grote verrassing is er in July nog een Wulpenpaartje met drie vliegvlugge jongen waargenoemen op de Gasterse Esch. Drenthe. Twee Wulpen nesten zijn voorzien van een stoomraster met draden en één nest met een zgn schapenraster. Helaas is alleen het laatste nest uitgekomen.Voor de komende jaren is de doelstelling de Grutto weer als broedvogel in het gebied terug de laten keren. Mogelijk in het nieuw aan te leggen plasdrs nabij het Balloerveld.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Eindelijk !! Opname van de eerste Jonge Wulpen in ons gebied. Ook nog in het jaar van de Wulp. Super gevoel. Zie onder op de foto.
Ook het vinden van Kievit nesten gaat gewoon door. Nestje mooi verscholen achter een aardappelplant.
De gelukkige vinder van het derde Wulpennest dit seizoen.
Wulpeneieren. Van het laatst gevonden nest.
Weer een Wulpennest binnen een stroomraster geplaatst. We hopen dat dit derde nest wel ..uit..komt. Dit nest is niet meer met stoomdraden beveiligd maar met een zgn Schapenraster.
Boeren zijn druk bezig met de jaarlijkse werkzaamheden. Voor de Weidevogels een riskante periode. Dit jaar echter geen enkel verlies door Werkzaamheden van de Boeren.
Opnieuw hebben we dit jaar weer Wulpen nesten binnen ons gebied. Was het in 2018 een enkel nestje dit jaar tot heden al twee. De nesten zijn in het kader van het jaar van de Wulp binnen een stroom raster geplaatst.
Wulpennest . Ook dit nest ligt binnen een stroomraster. Afwachten wat de uitkomst zal zijn.
Stroomraster voor Wulpennest met camera.
Zonder woorden!!!
Vergeet niet het geluid te actieveren!!! De Kievit zet toch nog een aanval in.

Totale Gekte.

Vandaag berijkte mij het bericht dat op de akkers van het zgn ,,Kansrijk weidevogel,, gebied nabij Coevorden in het toaal 29 nesten door de boer zijn omgeploegd.

Vooral in een kansrijkgebied mag dit als een ramp worden beschouwd. Er is de laatste jaren heel veel geld in het gebied besteed en ook de boeren hebben hiervan kunnen profiteren.

Wat de oorzaak van deze houding van de boer is weten we niet, maar op deze manier leveren de partijen geen bijdrage aan het slagen  van dit project. We hopen dat de betrokken partijen zsm ingesprek gaan.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Kievit in gelukkiger tijden. Later zal ook dit nest worden opgevreten.!!!
Geloof het of niet , maar deze Scholekster heeft interesse in het gepredeerde Kievitnest. Echt duurzaam dus.
De Buren van het Weidevogelgebied zijn aan het badderen.
Het waterslenkengebied waar we jaren achter een, op gewezen hebben is dit jaar eindelijk ontdaan van hoge opgroei. En !!! gelijk zijn de Kieviten er aan het broeden geslagen.
Ook weer mooie nesten in het Eexterveldje met goede oppassers in de buurt. Water-Slenken gebiedje
U ziet het , het werk nog steeds. Boer werkt om het nest heen en bespaart het Kievitsnest.
Deze Das aangetroffen in het land. Vermoedelijk een verkeers ongeval.
Eerste Kievit Ei van het broedseizoen 2019 gevonden door Gerrit datum 21 Mrt 2019 Laat in het seizoen dus.
De stroomrasters tegen de predators zoals VOS en DAS zijn weer geplaatst.
Mooi stukje samenwerking tussen boer en vrijwilligers.
Zie vooral ook onze nieuws pagina!!!

KANSRIJK AKKERVOGEL GEBIED.

Na een voor ons lang seizoen, omdat de akkervogel tellingen gewoon zijn door gegaan nadat de weidevogels vertrokken waren. Hebben we een ervaring op gedaan , waar we op z,n minst niet blij mee zijn.

In een aantal gesprekken met de ANV drenthe betreffende aanplant van stuweel binnen het gebied, zijn we tot overeenstemming gekomen , waar  deze aanplant het beste zou kunnen komen en waar de beste plaatsen zijn voor de Akkervogels.

Daar doen we het uit eindelijk voor !!

Op enige dag is de aanplant tot stand gekomen. Dat planten groeien weten we, maar deze jonge planten waren wel van erg magere kwaliteit. Hiermee is de mestsillo aan de Anloerweg de eerste jaren nog niet uit het beeld verdwenen. Wat de bedoeling is. En hebben de vogels er voorlopig weinig aan.

Wat ons het meest verbaasde is dat: een paarhonderd meter verder aan het zandpad van de Belvedere  400 mtr struweel door toedoen van de ondertekenaar van het convenant Akkervogel bescherming Drenthe de terrein beheerder SBB Staats Bos Beheer  zonder overleg is afgezaagd /geknipt. Ene plaat poten even verder alles weg halen. Hier huisden elk jaar Geelgors, Groenlingen en zelf nog Fazanten en een  Patrijs paartje

We hebben onze bevindingen aan ANV Drenthe gemeld , echter krijgen geen terug koppeling richting de vrijwilligers.

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen voorlopig geen tellingen of andere werkzaamheden ten gunste van het samenwerkings verband uit te voeren.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Scholeksternest met vier eieren.
Dit jaar meerder Kaanvogel in ons gebied.
Ook jonge vogel in de groep. (links)
Deze akker vijf maanden later. Door de aanhoudende droogte moet er gesproeid worden. Dan is er goed wat mis met de natuur.!!!!! In de toekomst zullen we vaker met dit soort situaties worden geconfronteerd vlg de deskundigen. Nu in aug een al omvattende droogte op de velden. Boeren zouden beter af zijn door water vast te houden in plasdras gebieden.
Kievit met kuiken bij haar woning aan het water.
Trotse moeder met een eerst uitgekomen kuiken. Nadat de jongen allemaal uitgekomen zijn is het nest in beslag genomen Zie hier onder ,door een Scholekster.
In beslag genomen mandje(nest) door een Scholekster
Hoe ''cole ''kun je zijn als broedende Kievit. Uitstekende samen werking tussen Boer en Vrijwilligers.
Eerste Wulpennest na acht jaar. Zie onze nieuws pagina.
Een nieuw nestje binnen een week nadat het maisveld om gelegd is.
Merkwaardige afgraving door een DAS rondom een mandje waarin een Kievit nest geplaatst was. Gelukkig waren de jongelingen al vertrokken maar het blijft een raar fenomeen.
Eind April de eerste Scholekster nesten gevonden. De temperatuur laat ons opnieuw in de steek. 26 april 10 graden in het veld.
Weer een kunstwerkje aan het water.
Bungalow aan het water.
Mooi nest omgeven door water.
Eerste eieren van de groep gevonden op 2 april door Gerrit.
Op 29maart zijn Vrijwilligers en Landschap beheer Drenthe druk bezig geweest om een raster aan te brengen in het Weidevogelgebied. Eexterveld.
Doel van het raster; de predatoren en met name de populatie DASSEN te weren die al jaren op visite komen van uit het SBB gebied.
Op 26 mrt ook jonge Hazen in het gebied. Helaas vonden we later ook twee dode Haasjes. verkleumd door de aanhouden nacht vorst.
Zelfs de grote baas van SOVON was aanwezig met een boeiend betoog.

Vandaag 5 maart 2018 Twee Kraanvogels waargenomen aan de rand van ons weidevogelgebied.

Mogelijk zijn het de zelfde vogel die al enige jaren in het gebied waargenomen zijn. We hopen dat ze dit jaar tot broeden komen.🙂

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Op 20 febr toch al voor het eerst Kieviten waargenomen binnen het gebied. Het plan was om op 22 februari een Weidevogel beschermingsraster te plaatsen. Maar helaas zitten we midden in een vorst periode waardoor het niet mogelijk is de palen in de grond te krijgen. Deze periode zal zeker tot 6 maart aanhouden.

We denken dan ook dat de eerste Kievit eieren pas half maart gevonden zullen worden.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Heel veel Ganzen in het gebied.

Los lopende Honden.

Dit kan het resultaat zijn.

Onlangs maakte Staats Bos Beheer melding van veel los lopende honden binnen haar gebied.

Ook binnen beschermde Weidevogel Gebieden zie je ook te vaak dat hier honden vrij uit gelaten worden. Wij willen de baasjes van de honden echter uitdrukkelijk vragen ook daar de honden aan de lijn uit te laten. Dat mag rustig met een lange lijn mits ze maar op de openbare weg blijven. Vaak zien we honden over een slootje het veld in rennen, dat is echt niet de bedoeling.!!!!!

Daarnaast is het passeren van de door de vrijwilligers, en in samenwerking met de boeren geplaatste  bordjes ,strafbaar voor de baas en z,n hond. Laat het dus niet zo ver komen, en werk mee aan de instand houding van de Weidevogel Populatie.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Weidevogelgebied nu ook Kansrijk Akkervogelgebied.

Het door de Weide/Akkervogel beschermings groep Gasteren beheerde Weide en Akkervogelgebied Eexterveld is nu officieel aangemerkt als Kansrijk Akkervogel bebied. Onlangs hebben de eerste besprekingen plaats gevonden hoe e.e.a. uit te werken. Ervaringen van het reeds in het voorjaar van 2017 opgestarte plan Akkervogels in het Veenkoloniaal gebied kunnen hierbij helpen. Voor dit plan zijn veel gelden beschikbaar gesteld door het rijk. De kunst is dit geld zo effectief mogelijk te besteden zodat het niet op gaat in allerlei onderzoekjes. Een combinatie met het verbeteren van het biotoop voor de Weidevogel populatie zou een pré zijn. Mogelijk heden om een plasdrag gebied aan te leggen zijn nu mischien aanwezig.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Bezoeker van deze site , BEZOEK OOK ONZE NIEUWSSITE///

UIT ONDERZOEK BLIJK DAT NIET ALLE BEZOEKERS VAN ONZE SITE DE NIEUWS PAGINA WETEN TE VINDEN. KLIK DAARVOOR OP HET ICOONTJE   NIEUWS !!  OP DE STARTPAGINA...

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
De bekende VOPO posten in Oost duitsland. Deze is nu in gebruik als vogelbroed toren. Bovenop een Valkenkast. In kleinere gaten zaten Uilennesten.
Ook in gebruik bij zwaluwen.
Uilen bescherming dmv oude Oostduitse uitkijkposten.
Ook aan de vogelaar wordt gedacht in het Elbe Laue gebied. Mooi hoge uitkijk post.
Veer van een Zee Adelaar Gevonden nabij een horst. Deze veer is van een Adult(jonge) vogel. Op de afbeelding hieronder zie je de witte staartpennen zitten. Foto onder niet van de geziene vogel, maar uit een vogelgids.
Zee Adelaar . Deze hebben we gezien in het Elbe gebied nabij Louwenburg a/d Elbe

COMBACK Weidevogels.

Zo het zich nu laat aanzien hebben we een redelijke comback van de weidevogels in ons gebied waar kunnen nemen.

Het aantal nesten is niet alleen hoger, met name het aantal gevonden eieren is aanmerkelijk hoger dan het vorig jaar. De juiste aantallen zullen in augutus bekent zijn.

Hierbij wil ik alle Vrijwilligers en Boeren bedanken voor hun inzet. Met elkaar hebben we een stap in de goede richting weten te zetten, om de weidevogel populatie in ons gebied weer kleur te geven. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer een poging doen de predatoren een halt toe te roepen.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Een mooi Scholeksternest.
Zelfs het lijfblad van de ANWB pronkt met weidevogels.
Weer en nestje Kieviten "UIT "dankzij de bescherming Drie kuikens en één op komst (zie aangepikt Ei)
Deze Vos gevonden op het land doodsoorzaak onbekend.
Door een goede markering en samenwerking met de boer , is ook dit nest bewaard gebleven.
Deze Das is aansprakelijk voor het verdwijnen van 7 Kievit nesten in twee nachten. Dachten we aanvankelijk aan een Vos , heeft de camera het tegendeel bewezen. DAS de eieren killer!!!
De predatie slaat weer hard toe. Boven leeg gevreten eieren door Wezel of Hermelijn.
Let ook op de tekening van de eieren. Steeds weer zie je dat er een andere tekening op de eitjes zitten.
Dinsdag 13 maart heeft Bert Bouwmeester het eerste Kievit ei van de groep Gasteren gevonden. De kop is er af,en nu maar hopen op een goed broedseizoen 2017.
Het totale beschermde Weidevogelgebied in kaart.
Mooie Dassen prent ,maar niet gunstig voor de weidevogels.
Het paartje Kraanvogels is nog steeds in het gebied aanwezig, en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Foto van Pauline.
De eerste gezenderde GRUTTO 2017 is weer terug is Nederland. Op 4 maart is ze geland op een weiland nabij Schagen Nh. De Grutto met de naam ALCOCHETE lande om 19.48 uur. Ze was vertrokken op 2 maart om 16.28 uur vanuit het Portugese CATAPEIRO ten oosten van Lssabon. De vlucht is zonder onderbreking gemaakt, wat weer een uitzonderlijke prestatie is van deze landelijke trots. De GRUTTO Amalia, is nog in zuid Frankrijk. Nu nog even op "onze "Grutto wachten.
Beschildering van een Viaduct in Neerpelt Belgie.
6. feb, 2017
Akker en Weidevogels in Vlaanderen sterk bedreigd
Niet minder dan 38% van de Akker en Weidevogels in Vlaanderen zijn sterk bedreigd. Dit blijkt uit de nieuwe Rode lijsten 2017 IUCN uitgegeven door het Instituut natuur en bos onderzoek Vlaanderen. Ook de weidevogel populatie's van Kievit , Grutto, Scholekster zijn in Vlaanderen "Kwetsbaar" In samenwerking met de boeren is voor het jaar 2017 de volgende vergoeding vast gesteld .
Nest bescherming € 40,- p/nest Ook voor uitgesteld maaien is er een vergoeding.
Duinpieper Ortolaan, en de Klapekster worden in Vlaanderen niet meer waargenomen. Voor meer info kijk op de site van Instituut voor bos Onderzoek Vlaanderen.
Foto van collega teller Douwe Ganzenpallet.
19 november was er weer de jaarlijkse slaapplaatsen telling van Ganzen in het Fochterloerveen. Al zijn de resultaten nog niet geheel bekent, we kunnen nu al zeggen dat er veel minder Ganzen waren dan vorig jaar. S'morgens om 6.00 uur zijn de Vrijwilligers als teller al aanwezig voor een korte briefing met projectleider Jelle Postma van Sovon. (zie foto)
Foto van de eerste GRUTTO zins drie jaar. Nest is uitgekomen mede dank zij het maai beleid van boer Knijp. foto gemaakt met de wildcamera.

Zie vooral ook de Nieuws pagina!!!!!

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Mooie woning aan het water.
Vandaag 26 Mei weer een nest jonge Kieviten.
Weer een mooi Scholekster nestje op het land van Boer Harm vRhee
Nest besparende werkzaamheden. Scholeksternest tijdens het aanaarden van aardappelen.
Eerste beelden van de broedende Scholekster gemaakt met de wildcamera. Hier zwaar in de verdediging tegen een leger van Grote Mantelmeeuwen. Gelukkig overleven de eieren deze aanval. Wat een stoere vogel.
Eindelijk.!!! daar zijn ze , de eerste Kieviteieren van dit jaar 2016. Gevonden door Gerrit. Datum 30 maart 2016.
2. feb, 2016
Het predatie onderzoek , broedseizoen 2016 is door het uitreiken van de benodigde middelen aan de Weidevogel Beschermers, van start gegaan.
Op 2febr hebben alle groepen de onderzoeklijsten ontvangen waarop de gegevens kunnen worden genoteerd.
We hopen dat dit onderzoek een doorbraak zal zijn om het hoge predatie cijfer van Drenthe te verlagen. Zie ook de Nieuws pagina van deze site.
09 juni .Veldleeuwerik nest met vier jonge vogeltjes Gevonden door Harm v/Rhee
Broedende Scholekster. Foto gemaakt met de wildcamera. Zie ook de temperatuur die dag.
Ook hier Eieren van een Scholekster echter met een heel andere kleur!
Het eerste Scholeksternest van het jaar 2015. Let op de minimale bekleding van het nest.
Deze week weer een fikse zandstorm over de velden.
Het eerste Kievit Ei van het broedseizoen 2015 is vandaag 26 maart gevonden door Gerrit. Even laten vonden we ook nog een nest met 4 Kievit eieren.
Drukke werkzaamheden dit jaar.
Het bewijs dat we toch weer jonge Kieviten in het gebied hebben. Deze was net bezig uit het nest te lopen.
Een beetje water overlast deert een Kievit niet.
Voor ons een uniek nestje van een Veldleeuwerik.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Marie | Antwoord 24.05.2013 02:27

Ik heb genoten ,erg mooi

douwe | Antwoord 12.03.2013 23:00

Gaaf hoor, ziet er leuk uit

henk | Antwoord 07.03.2013 23:40

Moi Gerrit, Ziet er goed uit . Ga zo door.!

Erik de Gruijter | Antwoord 21.02.2013 15:33

Mooie website en goed werk!

Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

21.12 | 10:44

wat geweldige site

...
05.05 | 00:05

Beste Gerrit,

De site ziet er prachtig uit en informatief.. Groetjes,

Evert Smilde

...
24.05 | 02:27

Ik heb genoten ,erg mooi

...
25.04 | 00:18

HOI GERRIT
DIT IS DE EERSTE KEER DAT IK DE SITE ZIE MOOI HOOR GR MARIE

...
Je vindt deze pagina leuk